Identically Remarking Politics

Layin A Strip For The Higher Self State Line

Titta på

Vill man att ens barn inte ska vara excepionell på något som helst sett utan som alla andra så ska man anmäla henne eller honom till reality television. Tittar man på alla dem som hamnar i big brother eller stackaren Ryan i the life of Ryan så är det just kvalitéer som samhället anser vara bra som dem här personerna samlar på sig. Man blir formad efter vad som tittarna tycker är bra. Varför säger jag så? Jo, så fort det inte är så så väljer tittarna att titta på något annat som är utav intresse. Man påverkar personerna mycket mer än vad man tror.